DisclaimerWebsite (techniek & design)
Blixxum! Design

Verantwoordelijk voor tekst en inhoud:
Koops Renault
Zeilmakerstraat 22
9403 VA Assen
T (0592) 34 37 77
F (0592) 34 52 45

[email protected]
[email protected]

Copyright ©Koops Renault op tekst en foto's.

Algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Koops Renault en/of andere genoemde merken/namen.

Deze website is een door Koops Renault ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Koops Renault neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Koops Renault sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook.

Alle informatie is vrijblijvend. Koops Renault behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Copyright en andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van Koops Renault of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Links
Koops Renault neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.